AJ WOOD

Trở thành đối tác của chúng tôi

Chúng tôi đặt giá trị lớn vào các mối quan hệ kinh doanh lâu dài. Sự chuyên môn và chuyên nghiệp đã giúp chúng tôi xây dựng một mạng lưới rộng lớn trên toàn thế giới.

Với sự hiểu biết chuyên ngành của chúng tôi, mạng lưới thương mại và kiến thức sâu rộng về xuất khẩu, chúng tôi có khả năng đảm bảo việc tiếp thị tốt nhất có thể cho tất cả các sản phẩm liên quan đến gỗ được cung cấp bởi các nhà cung cấp / đối tác của chúng tôi.

Chúng tôi mua cả gỗ chưa xử lý hoặc gỗ đã xử lý và đảm bảo giao hàng nhanh chóng và chính xác đến khách hàng của chúng tôi.

Nếu bạn là chủ rừng, tư vấn viên rừng, thầu xây dựng hoặc chủ nhà máy chế biến gỗ quan tâm đến việc trở thành đối tác của chúng tôi, vui lòng sử dụng biểu mẫu liên hệ để thể hiện sự quan tâm của bạn.

 

Liên hệ với chúng tôi!

Mẫu Đăng Ký Trở Thành Đối Tác

Nếu bạn là chủ đất rừng, tư vấn lâm nghiệp, nhà thầu hoặc người điều hành xưởng cưa quan tâm đến việc trở thành đối tác của chúng tôi, vui lòng sử dụng mẫu liên hệ dưới đây để thể hiện sự quan tâm của bạn.